Nazwa projektu

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEG Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających – wykonanie instalacji elektrycznych układu zasilania SN-l5kV oraz wykonanie instalacji potrzeb ogólnych w rozdzielni 15kV

Typ projektu

Energetyka cieplna

Klient

APP Sp. z o.o. ul. Łowińskiego 7E 31-752 Kraków

Okres projektu

2020

Zakres:

  • Wykonanie zasilania tymczasowego do nowo montowanych segmentów zasilających tymczasowych (wykonanie tras kablowych, ułożenie i podłączenie kabli SN)
  • Montaż i podłączenie tymczasowych kabli pomiarowych i kabli zasilania pomocniczego ll0VDC w rurkach elektroinstalacyjnych
  • Demontaż i utylizację istniejącej rozdzielnicy SN lSkV wraz z całym oszynowaniem, demontaż szafy pomiarowej
  • Wykonanie tras kablowych pod kable SN
  • Ułożenie i podłączenie kabli SN
  • Wykonanie pomiarów kabli SN
  • Montaż i podłączenie docelowych kabli pomiarowych kabli zasilania pomocniczego 110VDC w rurkach elektroinstalacyjnych
  • Wykonanie przepustów kablowych ogniochronnych