Automatyka przemysłowa
Pracownia projektowa systemów automatyki firmy INTESTER Sp z o.o. wykonuje kompleksowe projekty instalacji w zakresie:
  • Prac projektowych polegających na identyfikacji problemu, analizie możliwych rozwiązań i złożenie klientowi oferty najbardziej optymalnej pod względem możliwości technicznych jak i ceny,
  • Prac programistycznych polegających na tworzeniu dedykowanego oprogramowania dla układów automatyki i sterowania opartych o sterowniki programowalne PLC jak i o komputery klasy PC,
  • Prac związanych z projektem wizualizacji systemów SCADA zmian, rozbudowy i aktualizacji istniejących układów automatyzacji, sterowania.
  • Wykonaniu projektu zmian, rozbudowy i aktualizacji istniejących układów automatyzacji, sterowania

Projekty instalacji elektrycznych