Systemy automatyki

Firma INTESTER Sp. z. o.o wykonuje montaż zarówno pojedynczych urządzeń jak i kompletnych systemów automatyki.

W ramach usługi montażu automatyki montujemy urządzenia i aparaturę pomiarowo-regulacyjną na obiekcie (czujniki i przetworniki: pomiaru temperatury przepływu, poziomu ciśnienia, różnicy ciśnień, pomiarów fizykochemicznych; systemy ważące; aparaturę wykonawczą: zawory i klapy regulacyjne, napędy pneumatyczne i elektryczne, ustawniki pozycyjne). Wykonujemy systemy zasilania elektrycznego, ustawiamy prefabrykaty na obiekcie lub w sterowni, wykonujemy część krosową systemów (szafy pomiarowe i krosowe, odrutowanie zestawów, interfejsy iskrobezpieczne), wykonujemy część centralną systemów automatyki przemysłowej z wykorzystaniem tradycyjnej aparatury tablicowej, regulatorów mikroprocesorowych, sterowników programowalnych i rozproszonych systemów sterowania.

Do całości systemu wykonujemy trasy kablowe: konstrukcje nośne i przepusty rur ochronnych, okablowanie sieci komputerowej w obrębie obiektu i sterowni. Na wykonanych trasach układamy przewody elektryczne i pneumatyczne.


Montaż automatyki