Instalacje elektryczne
Pracownia projektowa firmy INTESTER Sp z o.o. wykonuje kompleksowe projekty instalacji elektrycznych, teletechnicznych i automatyki przemysłowej dla wszystkich typów obiektów.

Instalacje elektryczne i sieci energetyczne:

 • linie kablowe i napowietrzne SN i NN,
 • rozdział energii,
 • instalacje odgromowe siłowe, oświetlenia ogólnego i awaryjnego.

Instalacje teletechniczne (niskoprądowych):

 • sygnalizacja pożaru SAP,
 • sygnalizacja włamania i napadu SWiN,
 • systemy detekcji gazu,
 • systemy rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu KD,
 • systemy monitoringu i telewizji przemysłowej CCTV,
 • sieć telefoniczna i teleinformatyczna (okablowanie strukturalne).

Instalacje układów sterowania:

 • automatyki przemysłowej,
 • opartych o programowalne systemy PLC i DCS,
 • z zastosowaniem wizualizacji SCADA.

Każdy projekt (w zależności od potrzeb) realizowany jest indywidualnie poprzez:

 • opracowanie koncepcji dla nowobudowanych obiektów oraz koncepcji modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów.
 • wykonanie całość prac projektowych (projekt wstępny, budowlany, techniczny) wraz z uzgodnieniami i opracowaniem dokumentacji formalno-prawnej,
 • przygotowanie specyfikacji dostaw,
 • opracowanie kosztorysów,
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Instalacje elektryczne