Remonty i konserwacje
Remonty i konserwacje aparatury AKPiA

INTESTER Sp. z o.o posiada wieloletnie doświadczenie w branży automatyki i pomiarów, posiada stosowne zaplecze techniczne – warsztaty, pracownie, laboratoria i narzędzia do świadczenie usług. Oferujemy kompleksowe prace remontowe w zakresie urządzeń pomiarowych elektrycznych, pneumatycznych i aparatury wykonawczej. Systematycznie rozszerzamy naszą ofertę, dostosowując ją w sposób elastyczny do potrzeb Klientów.

Profesjonalna grupa specjalistów, wyposażona w nowoczesne przyrządy kontrolne daje gwarancję wykonania dokładnych pomiarów zgonie z praktyką metrologiczną. Pracownicy posiadają niezbedne szkolenia oraz uprawnienia do wykonywania prac związanych z remontami i konserwacjami aparatury AKPiA.

Wykonujemy usługi sprawdzania przyrządów do pomiaru: temperatury, ciśnienia, przepływu cieczy i gazu oraz poziomu.

Kompleksowe prace remontowe i serwisowe

Wykonujemy kompleksowe prace remontowe oraz serwis poniższych urządzeń:

  • zawory regulacyjne firm Emerson-Fisher, Samson, Polna, Flowserve i inne,
  • napędy pneumatyczne tłokowe i membranowe,
  • ustawniki pozycyjne pneumatyczne, elektropneumatyczne, elektroniczne,
  • reduktory ciśnienia.
Na wszystkie wykonywane prace wystawiamy Świadectwo sprawdzenia.

Na bazie posiadanego parku maszynowego oferujemy szereg produktów spełniających wysokie wymagania procesowe np. wyroby ze stali, korytka kablowe, nietypowe elementy mechaniczne.


Remonty