Instalacje elektryczne NN i SN
 • budowa, montaż i modernizacja sieci elektrycznej, elektroenergetycznej wraz z pełną infrastrukturą,
 • instalacje oświetlenia (wewnętrznego i zewnętrznego),
 • instalacje oświetlenia bezpieczeństwa,
  konserwacja urządzeń elektrycznych w budynkach mieszkalnych i usługowych,
  usuwanie awarii w instalacji elektrycznych,
  przeglądy okresowe urządzeń i instalacji elektrycznej,
  pomiary instalacji elektrycznych,
  wykonanie instalacji elektrycznych w nowo powstających obiektach,
  montaż osprzętu, okablowania i rozdzielni.
  Wykonane przez naszą firmę instalacje elektryczne są zgodne z wymogami Zakładu Energetycznego i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
Projektowanie i pomiary

Opracowujemy kompleksowe projekty instalacji elektrycznych, uzgadniamy w urzędach techniczne warunki przyłączenia do sieci. Pomiary wykonujemy zgodnie z wymogami prawa energetycznego i norm, nowoczesne przyrządy użyte do badań gwarantują niezawodność i prawidłową ocenę dla zachowania bezpieczeństwa, eksploatacji i obsługi. Posiadamy wymagane uprawnienia budowlane oraz SEP.


Instalacje elektryczne Instalacje elektryczne