Utrzymanie ruchu

W zakresie automatyki przemysłowej świadczymy usługi związane z bieżącymi pracami konserwacyjno-remontowymi na instalacjach produkcyjnych i pomocniczych:

  • stały nadzór nas stanem technicznym obiektów, maszyn oraz linii produkcyjnych w zakresie zasilania i dystrybucji energii elektrycznej, układów pomiarowych i sterowania,
  • utrzymanie ruchu – serwisy i naprawy maszyn, elementów układów sterowania i pomiarów, realizowany w sposób ciągły lub po wezwaniu według zasad uzgodnionych z Klientem,
  • modernizacje układów automatyki, diagnostyka i doradztwo techniczne, dobór aparatury kontrolno-pomiarowej z uwzględnieniem wymogów technologicznych.

W oparciu o długoterminowe umowy oraz jednorazowe zlecenia prowadzimy prace polegające na utrzymaniu sprawności technicznej aparatury i urządzeń automatyki, poprzez wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz usuwanie bieżących awarii na powierzonych nam instalacjach. Nasze działania na obsługiwanych instalacjach pozwalają na wyeliminowanie zdarzeń awaryjnych w przyszłości.

Doświadczenie pracowników INTESTER Sp. z o.o. wynika z wieloletnich usług w zakresie utrzymania ruchu AKPiA dla Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” S.A w Grzybowie.

Utrzymanie ruchu