Kierownik działu instalacji PV

Zakres obowiązków:

 • Pozyskiwanie oraz współpraca z dostawcami i ekipami montażowymi
 • Odpowiedzialność i nadzór nad terminową i jakościową realizacją procesów: zamówień, logistyki, projektowania, montażu, zgłoszeń do ZE
 • Tworzenie i dbanie o przestrzeganie standardów pracy działu technicznego oraz podwykonawców
 • Wsparcie działu sprzedaży w zakresie przygotowywania ofert i doradztwa technicznego oraz obsłudze klientów biznesowych
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych
 • Wdrażanie do sieci sprzedaży nowych produktów
 • Raportowanie realizacji zadań

Oczekiwania wobec pracownika:

 • Wykształcenie techniczne
 • Znajomość branży OZE, a zwłaszcza PV i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Wiedza na temat stosowanych komponentów i trendów w branży
 • Wiedza z zakresu wymagań technicznych, projektowania i montażu instalacji PV
 • Znajomości programów wspierających projektowanie instalacji fotowoltaicznych
 • Doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i umiejętność współpracy z innymi działami
 • Uprawnienia SEP, uprawnienia budowlane,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
 • Dokładność i zaangażowanie
 • Orientacja na cel i realizację zadań
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Gotowość do podróży służbowych

Oferujemy: 

 • Stabilną pracę w firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności

Kierownik robót elektrycznych

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad realizacją zadań budowlanych
 • Sporządzanie harmonogramu budowy
 • Nadzór nad realizacją prac
 • Nadzór nad realizacją budżetu
 • Kierowanie pracami na wszystkich etapach budowy
 • Specyfikowanie i zamawianie materiałów
 • Nadzór nad BHP
 • Współpraca z Inwestorem
 • Przygotowywanie i sporządzanie dokumentów budowy
 • Pozyskiwanie podwykonawców do współpracy oraz nadzór nad ich pracą

Oczekiwania wobec pracownika:

 • Wykształcenie wyższe techniczne inżynierskie 
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych
 • Znajomość prawa budowlanego
 • Uprawnienia elektryczne SEP
 • Doświadczenie przy realizacji robót elektrycznych
 • Samodzielność, komunikatywność
 • Umiejętność zarządzania podległym zespołem oraz podwykonawcami
 • Samodzielność i terminowość w realizacji zadań oraz dobra organizacja pracy
 • Prawo jazdy kat B

  Inżynier Budowy – Elektryk

  Zakres obowiązków:

  • Nadzór nad realizacją zadań budowlanych
  • Pozyskiwanie podwykonawców do współpracy oraz nadzór nad ich pracą
  • Prowadzenie dokumentacji z wykonanych prac 
  • Utrzymywanie stałego kontaktu z klientem oraz jego przedstawicielami

  Oczekiwania wobec pracownika:

  • Doświadczenie przy realizacji robót elektrycznych
  • Umiejętność czytania rysunku technicznego
  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: Elektrotechnika, Automatyka, Energetyka, Budownictwo)
  • Samodzielność i terminowość w realizacji zadań oraz dobra organizacja pracy
  • Umiejętność zarządzania podległym zespołem oraz podwykonawcami
  • Uprawnienia elektryczne SEP do eksploatacji
  • Mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
  • Prawo jazdy kat B 

  Oferujemy: 

  • Stabilną pracę w firmie
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny etat
  • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
  • Możliwość zdobycia uprawnień budowlanych.

  Automatyk Programista

  Zakres obowiązków:

  • wdrażania, modernizacje i rozbudowy instalacji AKPiA
  • programowanie sterowników PLC, DCS oraz systemów SCADA
  • projektowanie instalacji AKP i elektrycznych 
  • uruchamianie i rozruch instalacji AKP 
  • sporządzanie dokumentacji technicznej

  Oczekiwania wobec pracownika:

  • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe (preferowany kierunek: elektrotechnika, mechatronika, automatyka, elektronika) 
  • znajomość budowy i oprogramowania sterowników PLC i DCS 
  • znajomość topologii sieci komunikacyjnych 
  • umiejętność pracy z dokumentacją techniczną 
  • umiejętność posługiwania się schematami elektrycznymi 
  • znajomość aparatury AKPiA 
  • doświadczenie w budowie oraz eksploatacji systemów zasilania niskiego napięcia 
  • znajomość obowiązującego prawa, przepisów i norm branży budowlanej w zakresie instalacji elektrycznych 
  • uprawnienia z zakresu eksploatacji i dozoru do 1kV 
  • prawo jazdy kat. B 
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole 
  • zaangażowanie w wykonywane zadania 

  Oferujemy: 

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
  • udział w ciekawych projektach 
  • możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji 
  • stabilność zatrudnienia oraz dużą samodzielność pracy 
  • pracę w doświadczonym i zgranym zespole

  Elektryk

  Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku elektryka należy m.in.:

  • montaż rozdzielnic, kabli, aparatury elektrycznej, 
  • konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych, 
  • montaż, kontrola i naprawa urządzeń i instalacji elektrycznych, 
  • wykonywanie tras kablowych, 
  • wykonywanie pomiarów elektrycznych. 
  • Mile widziana znajomość systemów sterowania i układów pomiarowych. 

  Od kandydata oczekujemy: 

  • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne o specjalności elektryka lub pokrewne, 
  • uprawnienia SEP do 1kV mile widziane, 
  • odpowiedzialności, sumienności, rzetelności, 
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem. 

  Firma oferuje: 

  • stabilne zatrudnienie w spółce o ugruntowanej pozycji na rynku, 
  • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez organizowane przez spółkę kursy i szkolenia, 
  • szansę zdobycia doświadczenia zawodowego, 
  • zatrudnienie w młodym i dynamicznym zespole, 
  • dobre warunki płacowe adekwatne do umiejętności, zaangażowania i efektów pracy.

  Klauzula zgody do CV

  Prosimy o dodanie w CV poniższej klauzuli, koniecznej na potrzeby bieżącej rekrutacji:

  “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INTESTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.).”

  Prosimy o dodanie w CV poniższej klauzuli na potrzeby bieżącej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji – w razie takiego życzenia:

  “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INTESTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na poczet przyszłych rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”

  Klauzula informacyjna
  – proces rekrutacji

  Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest INTESTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrów 8A, 28-142 Tuczępy , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000063970

  Ponadto, informujemy, że:

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez INTESTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko – zgodnie z wyrażoną dobrowolnie przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a lub art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
  • Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom INTESTER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Pani/Pana dane osobowe w wyżej opisanym celu będą przetwarzane:
   – do czasu zakończenia procesu rekrutacji,
   – do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji (dotyczy wyłącznie przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji),
   – lub do czasu odwołania Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych w poszczególnym celu (dotyczy każdego przypadku).
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
  • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
  • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Chętne osoby zapraszamy do składania CV na adres email: kadry@intester.pl