Nazwa projektu

Opracowanie dokumentacji i modernizacja rozdzielni TG Mirocin

Typ projektu

Tłocznia gazu

Klient

Gaz System S.A.

Okres projektu

2020

Zakres projektu obejmował modernizację istniejącej rozdzielnicy NGWR 0,4kV niskiego napięcia w zakresie:

  • Doposażenie poszczególnych pól odpływowych (nr 3,4,5 i 6) w rozłącznik izolacyjny o prądzie znamionowym 160A celem odłączenia poszczególnych pól odpływowych oraz montaż dodatkowych mostów szynowych w przedziałach szynowych nr 3, 4, 5, 6.
  • Wymianę gniazd i wtyków zasilania członów wysuwnych napędów urządzeń pomocniczych.
    Montaż nowego członu wysuwnego zasilania sprężarki powietrza rozruchowego nr 6.5 – analogicznie jak istniejący człon nr 6.1 o prądzie znamionowym około 80A w polu nr 6
  • Aktualizacja oznaczeń oraz schematu modernizowanej rozdzielnicy.

Automatyka

Tłocznia Gazu Mirocin Tłocznia Gazu Mirocin Tłocznia Gazu Mirocin Tłocznia Gazu Mirocin Tłocznia Gazu Mirocin Tłocznia Gazu Mirocin Tłocznia Gazu Mirocin Tłocznia Gazu Mirocin Tłocznia Gazu Mirocin Tłocznia Gazu Mirocin