Nazwa projektu

Opracowanie dokumentacji i modernizacja rozdzielni TG Mirocin

Typ projektu

Tłocznia gazu

Klient

Gaz System S.A.

Okres projektu

2020

Zakres projektu obejmował modernizację istniejącej rozdzielnicy NGWR 0,4kV niskiego napięcia w zakresie:

  • Doposażenie poszczególnych pól odpływowych (nr 3,4,5 i 6) w rozłącznik izolacyjny o prądzie znamionowym 160A celem odłączenia poszczególnych pól odpływowych oraz montaż dodatkowych mostów szynowych w przedziałach szynowych nr 3, 4, 5, 6.
  • Wymianę gniazd i wtyków zasilania członów wysuwnych napędów urządzeń pomocniczych.
    Montaż nowego członu wysuwnego zasilania sprężarki powietrza rozruchowego nr 6.5 – analogicznie jak istniejący człon nr 6.1 o prądzie znamionowym około 80A w polu nr 6
  • Aktualizacja oznaczeń oraz schematu modernizowanej rozdzielnicy.
Automatyka