Zespoły obudów do stref zagrożonych wybuchem muszą wytrzymać ogromne ciśnienie na obiekcie, aby w niezawodny sposób chronić wrażliwe komponenty elektroniczne i sterujące przed oddziaływaniami zewnętrznymi. Nasze dostosowane stacje sterowania zawierają w sobie różne urządzenia sterujące i sygnalizacyjne statusu oraz komponenty elektroniczne.

Skrzynki Ex