Nazwa projektu

Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” k. Kielc

Typ projektu

Oczyszczalnia ścieków

Klient

“Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o.

Okres projektu

2020

  Opis prac:

  Inwestycja miała na celu wykonania kompletnej instalacji uzdatniania biogazu wykorzystywanego do produkcji prądu na potrzeby zasilania Oczyszczalni. W zakresie inwestycji była wymiana zbiorników odsiarczania gazu oraz budowa stacji usuwania siloksanów.

  Zakres prac Intester obejmował:

  • wykonanie projektu elektrycznego,
  • kompletne instalacje elektryczne i AKPiA modernizowanych obiektów (doprowadzenie zasilania, dostawa rozdzielnic zasilająco-sterujących, wewnętrze instalacje elektryczne),
  • instalacje odgromowe i uziemiające,
  • modernizacja istniejących rozdzielnic zasilających oraz AKPiA,
  • instalacje światłowodowe oraz komunikacja modernizowanych obiektów z nadrzędnym systemem SCADA.
  01 01 05 05 04 04 02 02 06 06 07 07