Tartak "OLCZYK" Sp. z o.o. Świdni 1 29-105 Krasocin
Modernizacja oświetlenia na dziale węglowym w zakładzie produkcyjnym w Karsach
Budowa układu automatycznego sterowania ruchem autocystern w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie
Wykonanie układu sterowania skruberm WK-RPC-03-RT
Dostawa i montaż mostu szynowego 2000 A, prefabrykacja, dostawa oraz montaż rozdzielnic - Mroźna Koral
Wykonanie projektu oraz prefabrykacja 6 kompletów szaf sterowniczych do urządzenia spawalniczego
Prefabrykacja, dostawa i podłączenie rozdzielnic nN - Jedlicze
Przebudowa instalacji siarki nierozpuszczalnej polegającej na budowie węzła odzysku CS2 z odgazów za pomocą absorpcji w toluenie.
Wykonanie układu sterowania - Royal Canin - Niepołomice.
Dostawa, instalacja i podłączenie Rozdzielnic nN.
Wykonanie instalacji elektrycznych dla inwestycji "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na Laboratorium Mineralogiczne, zlokalizowanego w m. Karsy gm. Ożarów".
Wykonanie systemu monitoringu i wizualizacji na Oczyszczalni Ścieków w Połańcu.
Wykonanie, dostarczenie, zamówienie i uruchomienie rozdzielnic, transformatora żywicznego oraz szynoprzewodu dla zadania "Budowa Budynku Inteligentnego Centrum Logistycznego".
Zakup, dostawa, zainstalowanie i uruchomienie elementów technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w zakresie instalacji do produkcji wodnych roztworów stymulatorów i chelatów
Modernizacja stacji GPZ Wygoda - kompletne i kompleksowe pod każdym względem wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych
Wykonanie układu sterownia dla projektu 190 Orlen CIO2
Stacja kontenerowa o mocy 2500kVA w ramach budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie
Kompleksowe i kompletne pod każdym względem wykonanie i uruchomienie instalacji i sieci elektrycznych, AKPiA i teletechnicznych przewidzianych do realizacji w ramach budowy ZUOK w Olsztynie
Budowa przyłącza kablowego 6kV wraz ze słupową stacją transformatorową 6/0,4kV z układem pomiarowym pośrednim skrzyni nN na stacji trafo.
Wykonanie układu sygnalizacji zbiornika ługu sodowego 7800S1 - LOTOS
Układ pomiarowo - rozliczeniowy energii podstawowy i rezerwowy strony 110 kV transformatorów GSZ 110/15 kV Kopalni Siarki Osiek
Budowa Turbozespołu Upustowo-Kondensacyjnego o Mocy Elektrycznej około 50MW w Tauron Ciepło S.A.
Instalacja do pastylkowania siarki na terenie zabudowy przemysłowej Koplani Siarki Osiek
Wykonanie szafy sterującej CIP dla obiektu pn. LU Płońsk
Kompleksowa i kompletna pod każdym względem usługa polegająca na wykonaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych w pomieszczeniach przeznaczonych na utworzenie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli - Etap I
Urządzenia energetyczne wysoko-prądowe w ramach projektu pn. Stworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Olimp Laboratories Sp. z o.o.
Wykonanie instalacji elektrycznej oraz AKPiA w modernizowanym węźle załadunku siarki płynnej na terenie Kopalni Siarki w Osieku i w węźle rozładunku siarki płynnej na terenie Zakładów Produkcji Chemicznej w Dobrowie
Remont rozdzielni energetycznej związany z wyprowadzeniem mocy z generatora 1,1 MW dla obiektu pn. \"ZEC Staszów\"
Wykonanie tras kablowych, szafy sterowania pompami przeładunkowymi i cyrkulacyjnymi oraz stacja regeneracji topnika dla obiektu pn. \"Metalcynk\"
Wykonanie szafy sterującej CIP1, CIP2, CIP3, CIP4 oraz wykonanie ogrzewania 3 rurociągów NaOh dla obiektu pn. \"MSM Mońki\"
Wykonanie instalacji elektrycznych w hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym
Relokacja linii produkcyjnych kosmetyków nr 13 i 14
\"Wykonanie rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia z układami sterowania w ilości 37 pól dla obiektów przemysłowych Zakładów Wapienniczych LHOIST\"
Control Process Electric Sp. z o.o.
2012 rok
Wykonanie prac elektrycznych na instalacji \"Nowej Siarki Nierozpuszczalnej w Dwusiarczku Węgla\"
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.
2012 rok
\"Wykonanie rozdzielnic średniego napięcia SM6 w ilości 9 pól dla obiektów TESCO\"
Control Process Electric Sp. z o.o.
2012 rok
Prefabrykacja, dostawa i montaż rozdzielnicy SN, typu SM6 licencji Schneider Electric na napięcia 15 kV.
Wykonanie prac elektrycznych na terenie Zakładów Górniczo-Metalowych ZĘBIEC S.A w 2012 roku.
Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC
2012 rok
Wykonanie projektu wykonawczego AKP Instalacji Siarki Nierozpuszczalnej. Projekt i prefabrykacja szaf sterowniczych. Wykonanie nadrzędnego systemu DCS.
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.
2012 rok
Wykonanie instalacji telekomunikacyjnych dla instalacji siarki nierozpuszczalnej w CS2 dla zadania \"Unowocześnienie produkcji poprzez wykonanie \"Nowej Instalacji Siarki Nierozpuszczalnej w Dwusiarczku Węgla\"
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.
2012 rok
Unowocześnienie produkcji poprzez wykonanie Instalacji Siarki Nierozpuszczalnej w Dwusiarczku Węgla dla SIARKOPOL S.A. w Grzybowie.
Polimex Mostostal
2011-2012 rok
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy RG NN dla obiektu FABIOS
Wykonanie prefabrykacji 5-polowej rozdzielnicy oraz tablicy licznikowej w oparciu o obudowy i aparaty firmy SCHRACK
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy RG NN dla obiektu TC Dębica
Wykonanie i dostawa szaf sterowniczych dla obiektu EC MIELEC
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy RG NN dla obiektu KOPALNIA SOLI WIELICZKA
Wykonanie i dostawa szaf sterowniczych dla obiektu EC LMG
Podwyższenie sprawności wytwarzania energii w EC Mielec przy zastosowaniu kogeneracji gazowej.
Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Jasionka II
Prace elektryczne na nowej linii produkcyjnej SHAPER w Pilkington Automotive Poland w Sandomierzu.
Modernizacja dmuchaw zasilających w powietrze na instalacji Clausa dla Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol S.A.
Wykonanie systemu sterowania obiektów otworowej Kopalni Siarki w Osieku.
Instalacja Sulfreen na instalacji dwusiarczku węgla dla Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol S.A.
Wykonanie przekazania sygnałów pomiarowych ze sterowni rozmieszczonych na polu górniczym do budynku sztygarówki.
Sterowanie Pieca Syntezowego na instalacji dwusiarczku węgla dla Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol S.A.
Wykonanie instalacji elektrycznych nowo budowanego Zespołu Sal Operacyjnych w Szpitalu Dziecięcym „Górka” w Busku – Zdroju.
Wykonanie instalacji elektrycznych nowo budowanej Drukarni Echo Media Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.
Instalacja automatyki w Pilkington Automotive Poland w Sandomierzu. Linia LEHR -2.
Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.
2005 rok
Montaż mechaniczny linii produkcyjnej w Pilkington Automotive Poland w Sandomierzu.
Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.
2005 rok
Wykonanie instalacji elektrycznych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A.
2000-2003 rok