Tartak “OLCZYK” Sp. z o.o. Świdni 1 29-105 Krasocin
Tartak Olczyk
2018-2019 rok
Modernizacja oświetlenia na dziale węglowym w zakładzie produkcyjnym w Karsach
Grupa Ożarów S.A.
2017-2018 rok
Budowa układu automatycznego sterowania ruchem autocystern w Bazie Paliw nr 5
w Emilianowie
PERN S.A.
2017 rok
Wykonanie układu sterowania skruberm WK-RPC-03-RT
Weber Polska Sp. z o. o.
2017 rok
Dostawa i montaż mostu szynowego 2000 A, prefabrykacja, dostawa oraz montaż rozdzielnic – Mroźna Koral
Elektromontaż Rzeszów S. A.
2017 rok
Wykonanie projektu oraz prefabrykacja 6 kompletów szaf sterowniczych do urządzenia spawalniczego
GC Energy Sp. z o. o.
2016-2017 rok
Prefabrykacja, dostawa i podłączenie rozdzielnic nN – Jedlicze
SPLAST Sp. z o. o.
2017 rok
Przebudowa instalacji siarki nierozpuszczalnej polegającej na budowie węzła odzysku CS2 z odgazów za pomocą absorpcji w toluenie.
Control Process S. A.
2016-2017 rok
Wykonanie układu sterowania – Royal Canin – Niepołomice.
Weber Polska Sp. z o. o.
2016 rok
Dostawa, instalacja i podłączenie Rozdzielnic nN.
SPLAST Sp. z o. o.
2016 rok
Wykonanie instalacji elektrycznych dla inwestycji “Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na Laboratorium Mineralogiczne, zlokalizowanego w m. Karsy gm. Ożarów”.
Zakład Remontowo-Budowlany
2016 rok
Wykonanie systemu monitoringu i wizualizacji na Oczyszczalni Ścieków w Połańcu.
Zakład instalacji Elektrycznych Wiesław Kopeć
2015 rok
Wykonanie, dostarczenie, zamówienie i uruchomienie rozdzielnic, transformatora żywicznego oraz szynoprzewodu dla zadania “Budowa Budynku Inteligentnego Centrum Logistycznego”.
Elektromontaż Rzeszów S. A.
2015 rok
Zakup, dostawa, zainstalowanie i uruchomienie elementów technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w zakresie instalacji do produkcji wodnych roztworów stymulatorów i chelatów
Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o.
2015 rok
Modernizacja stacji GPZ Wygoda – kompletne i kompleksowe pod każdym względem wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych
Control Process S. A.
2015-2016 rok
Wykonanie układu sterownia dla projektu 190 Orlen CIO2
Weber Polska Sp. z o. o.
2015 rok
Stacja kontenerowa o mocy 2500kVA w ramach budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie
Control Process S.A.
2015 rok
Kompleksowe i kompletne pod każdym względem wykonanie i uruchomienie instalacji i sieci elektrycznych, AKPiA i teletechnicznych przewidzianych do realizacji w ramach budowy ZUOK w Olsztynie
Control Process S.A.
2015 rok
Budowa przyłącza kablowego 6kV wraz ze słupową stacją transformatorową 6/0,4kV z układem pomiarowym pośrednim skrzyni nN na stacji trafo.
Środowisko i Innowacje Sp. z o. o.
2015 rok
Wykonanie układu sygnalizacji zbiornika ługu sodowego 7800S1 – LOTOS
Weber Polska Sp. z o. o.
2015 rok
Układ pomiarowo – rozliczeniowy energii podstawowy i rezerwowy strony 110 kV transformatorów GSZ 110/15 kV Kopalni Siarki Osiek
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki
2014 rok
Budowa Turbozespołu Upustowo-Kondensacyjnego o Mocy Elektrycznej około 50MW w Tauron Ciepło S.A.
Control Process S.A.
2014 rok
Instalacja do pastylkowania siarki na terenie zabudowy przemysłowej Koplani Siarki Osiek
Grupa Azoty KiZChS
2014-2015 rok
Wykonanie szafy sterującej CIP dla obiektu pn. LU Płońsk
Weber Polska Sp. z o.o.
2014 rok
Kompleksowa i kompletna pod każdym względem usługa polegająca na wykonaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych w pomieszczeniach przeznaczonych na utworzenie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – Etap I
Control Process S.A.
2014 rok
Urządzenia energetyczne wysoko-prądowe w ramach projektu pn. Stworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Olimp Laboratories Sp. z o.o.
Olimp Laboratories Sp. z o.o.
2014 rok
Utrzymanie ruchu w branży AKPiA
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki
2014 rok
Wykonanie instalacji elektrycznej oraz AKPiA w modernizowanym węźle załadunku siarki płynnej na terenie Kopalni Siarki w Osieku i w węźle rozładunku siarki płynnej na terenie Zakładów Produkcji Chemicznej w Dobrowie
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki
2013 rok
Remont rozdzielni energetycznej związany z wyprowadzeniem mocy z generatora 1,1 MW dla obiektu pn. “ZEC Staszów”
Modern&Kotły Sp. z o.o. Wodzisław
2013 rok
Wykonanie tras kablowych, szafy sterowania pompami przeładunkowymi i cyrkulacyjnymi oraz stacja regeneracji topnika dla obiektu pn. “Metalcynk”
Weber Polska Sp. z o.o.
2013 rok
Wykonanie szafy sterującej CIP1, CIP2, CIP3, CIP4 oraz wykonanie ogrzewania 3 rurociągów NaOh dla obiektu pn. “MSM Mońki”
Weber Polska Sp. z o.o.
2013 rok
Wykonanie instalacji elektrycznych w hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym
SPLAST Sp. z o.o. sp.k.
2013 rok
Relokacja linii produkcyjnych kosmetyków nr 13 i 14
Kosmepol Sp. z o.o.
2013 rok
“Wykonanie rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia z układami sterowania w ilości 37 pól dla obiektów przemysłowych Zakładów Wapienniczych LHOIST”
Control Process Electric Sp. z o.o.
2012 rok
Wykonanie prac elektrycznych na instalacji “Nowej Siarki Nierozpuszczalnej w Dwusiarczku Węgla”
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.
2012 rok
“Wykonanie rozdzielnic średniego napięcia SM6 w ilości 9 pól dla obiektów TESCO”
Control Process Electric Sp. z o.o.
2012 rok
Prefabrykacja, dostawa i montaż rozdzielnicy SN, typu SM6 licencji Schneider Electric na napięcia 15 kV.
Elektromontaż Rzeszów S.A.
2012 rok
Wykonanie prac elektrycznych na terenie Zakładów Górniczo-Metalowych ZĘBIEC S.A w 2012 roku.
Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC
2012 rok
Wykonanie projektu wykonawczego AKP Instalacji Siarki Nierozpuszczalnej. Projekt i prefabrykacja szaf sterowniczych. Wykonanie nadrzędnego systemu DCS.
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.
2012 rok
Wykonanie instalacji telekomunikacyjnych dla instalacji siarki nierozpuszczalnej w CS2 dla zadania “Unowocześnienie produkcji poprzez wykonanie “Nowej Instalacji Siarki Nierozpuszczalnej w Dwusiarczku Węgla”
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.
2012 rok
Unowocześnienie produkcji poprzez wykonanie Instalacji Siarki Nierozpuszczalnej w Dwusiarczku Węgla dla SIARKOPOL S.A. w Grzybowie.
Polimex Mostostal
2011-2012 rok
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy RG NN dla obiektu FABIOS
Control Process S.A
2011 rok
Wykonanie prefabrykacji 5-polowej rozdzielnicy oraz tablicy licznikowej w oparciu o obudowy i aparaty firmy SCHRACK
Schrack
2011 rok
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy RG NN dla obiektu TC Dębica
Control Process S.A.
2011 rok
Wykonanie i dostawa szaf sterowniczych dla obiektu EC MIELEC
Control Process S.A.
2011 rok
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy RG NN dla obiektu KOPALNIA SOLI WIELICZKA
Control Process S.A.
2011 rok
Wykonanie i dostawa szaf sterowniczych dla obiektu EC LMG
Control Process S.A.
2011 rok
Podwyższenie sprawności wytwarzania energii w EC Mielec przy zastosowaniu kogeneracji gazowej.
Elektrociepłownia Mielec
2011 rok
Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Jasionka II
Control Process S.A.
2009-2010 rok
Prace elektryczne na nowej linii produkcyjnej SHAPER w Pilkington Automotive Poland w Sandomierzu.
Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.
2009 rok
Modernizacja dmuchaw zasilających w powietrze na instalacji Clausa dla Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol S.A.
ABB Sp. z o.o.
2008-2009 rok
Wykonanie systemu sterowania obiektów otworowej Kopalni Siarki w Osieku.
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.
2008-2009 rok
Instalacja Sulfreen na instalacji dwusiarczku węgla dla Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol S.A.
ABB Sp. z o.o.
2008 rok
Wykonanie przekazania sygnałów pomiarowych ze sterowni rozmieszczonych na polu górniczym do budynku sztygarówki.
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.
2008 rok
Sterowanie Pieca Syntezowego na instalacji dwusiarczku węgla dla Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol S.A.
ABB Sp. z o.o.
2007 rok
Wykonanie instalacji elektrycznych nowo budowanego Zespołu Sal Operacyjnych w Szpitalu Dziecięcym „Górka” w Busku – Zdroju.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A.
2006-2007 rok
Wykonanie instalacji elektrycznych nowo budowanej Drukarni Echo Media Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A.
2006 rok
Instalacja automatyki w Pilkington Automotive Poland w Sandomierzu. Linia LEHR -2.
Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.
2005 rok
Montaż mechaniczny linii produkcyjnej w Pilkington Automotive Poland w Sandomierzu.
Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.
2005 rok
Wykonanie instalacji elektrycznych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A.
2000-2003 rok