Do instalacji sygnału i rozdziału zasilania w strefach zagrożonych wybuchem dostępne są różne typy skrzynek przyłączeniowych. Ze względu na indywidualne konfiguracje listew zaciskowych i dławnic kablowych oraz różne opcje uziemienia, skrzynka przyłączeniowa może spełnić wszelkie wymagania instalacji i być optymalnym rozwiązaniem dla każdego zastosowania

Skrzynki Ex