GAZ System

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja rozdzielni dla Tłoczni Gazu w Mirocin (GAZ SYSTEM S.A.)

Zakres projektu obejmował modernizację istniejącej rozdzielnicy NGWR 0,4kV niskiego napięcia w zakresie: Doposażenie poszczególnych pól odpływowych (nr 3,4,5 i 6) w rozłącznik izolacyjny o prądzie znamionowym 160A celem odłączenia poszczególnych pól odpływowych oraz montaż dodatkowych mostów szynowych w przedziałach szynowych nr 3, 4, 5, 6. Wymianę gniazd i wtyków zasilania Dowiedz się więcej…

GAZ System

Wykonanie prac AKP na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej I Republiki Słowackiej WRP Strachocina

Zakres: wykonanie prac w branży AKPiA prefabrykacja szaf sterowniczych i telekomunikacyjnych, wykonanie instalacji okablowania sterowniczego urządzeń w strefie Ex, wykonanie okablowania światłowodowego i teletechnicznego, wykonanie instalacji ochrony katodowej, prefabrykacja i montaż rozdzielni elektrycznych. Czas realizacji: 2020-2021

Starachowice

Wykonanie prac budowlanych oraz instalacji elektrycznych i AKP dla zadania “Modernizacja części osadowo – biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach” – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zakres: prace w branży budowlanej i drogowej, Budowa kotłowni gazowej oraz instalacji kogeneratora, instalacje sanitarne instalacje elektryczne oraz AKP, wykonanie systemu sterowania oraz wizualizacji pracy oczyszczalni, projekt rozdzielnic elektrycznych oraz AKP prefabrykacja i montaż rozdzielni elektrycznych i szaf sterowniczych, Starachowice Starachowice Starachowice Starachowice Czas realizacji: 2018-2021

Skrzynki Ex

Współpraca z Weidmüller Interface Gmbh&Co.KG

INTESTER Sp. z o.o. w 2019 r. rozpoczął współpracę z Weidmüller Interface Gmbh&Co.KG w celu poszerzenia  swoich usług o montaż skrzynek przyłączeniowych Weidmüller przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. W dniu 8 stycznia 2021r. została podpisana w tym zakresie Umowa. Celem spełnienia wymagań zawartych w Instrukcjach Montażu i Projektowania Weidmüller i norm: Dowiedz się więcej…