Tłocznia gazu Estonia

Wykonanie instalacji elektrycznych i AKP dla Tłoczni Gazu w Paldiski CW2 – ESTONIA

Zadanie obejmowało prefabrykacje szaf sterowniczych, kompletne i kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych , dostawa systemu sterowania, w tym niżej wymieniony roboty: Prefabrykacja , dostawa oraz posadowienie szaf sterowniczych: Szafa pomiarowa GKJ2 Szafa zabezpeieczeń ESD Szafa serwerowa 19” Szafa HVAC Szafa systemu rozliczeniowego GMS Sieci zewnętrzne i wewnętrzne: Trasy Dowiedz się więcej…

Tłocznia gazu Estonia

Wykonanie instalacji elektrycznych i AKP dla Tłoczni Gazu w Puiatu CW3 – ESTONIA

Zadanie obejmowało prefabrykacje szaf sterowniczych, kompletne i kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych, dostawa systemu sterowania, w tym niżej wymieniony roboty: prefabrykacje oraz dostawę szaf sterowniczych, wykonanie sieci wewnętrznych i zewnętrznych, dostawę i montaż głównej linii zasilającej średniego napięcia, dostawę i ułożenia kabli między obiektami, montaż i podłączenie kabli Dowiedz się więcej…

Wodociągi Kielce

Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” k. Kielc

Inwestor: “Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. ul. Krakowska 64 25-701 Kielce Opis prac: Inwestycja miała na celu wykonania kompletnej instalacji uzdatniania biogazu wykorzystywanego do produkcji prądu na potrzeby zasilania Oczyszczalni. W zakresie inwestycji była wymiana zbiorników odsiarczania gazu oraz budowa stacji usuwania siloksanów. Zakres prac Intester obejmował: wykonanie projektu elektrycznego, Dowiedz się więcej…

Certyfikat Weidmüller

Partner WEIDMUELLER Klippon Engineering ds. rozwiązań do stref zagrożonych wybuchem HASP

NTESTER Sp. z o.o. w 2019 r. rozpoczął współpracę z Weidmüller Interface Gmbh&Co.KG  w celu poszerzenia  swoich usług o montaż skrzynek przyłączeniowych Weidmüller przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.  W m-cu kwietniu 2021r. w INTESTER Sp. z o.o. w Dobrowie został przeprowadzony audit przez DEKRA i Weidmüller Interface GmbH Dowiedz się więcej…