Ewa Jasińska

Podziękowanie za współpracę

Ewo, dziś, w dniu, kiedy nasza Firma zbliża się do okrągłej rocznicy 25 lat swojej działalności – z Tobą od początku jej istnienia – w dniu w którym kończysz prace w przedsiębiorstwie, otwierając kolejny etap swojego życia, pragniemy w imieniu wszystkich pracowników INTESTER złożyć Ci gorące podziękowania.Dziękujemy Ci za wiele Więcej…