Oczyszczalnia ścieków

Gmina Baranów Sandomierski – Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim

Zakres: •prace w branży elektrycznej i AKPiA•wykonanie i montaż rozdzielni elektrycznych Oczyszczalnia ścieków Oczyszczalnia ścieków Baranów Sandomierski Baranów Sandomierski Baranów Sandomierski Baranów Sandomierski Wartość prac: ok. 1,8 mln zł Czas realizacji: 2019-2020

Skrzynki Ex

Współpraca z Weidmüller Interface Gmbh&Co.KG

INTESTER Sp. z o.o. w 2019 r. rozpoczął współpracę z Weidmüller Interface Gmbh&Co.KG w celu poszerzenia  swoich usług o montaż skrzynek przyłączeniowych Weidmüller przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. W dniu 8 stycznia 2021r. została podpisana w tym zakresie Umowa. Celem spełnienia wymagań zawartych w Instrukcjach Montażu i Projektowania Weidmüller i norm: Więcej…