ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015

W dniu 11 kwietnia 2022r. auditorzy firmy certyfikującej Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. po raz 7 przeprowadzili audit re-certyfikacyjny systemu zarzadzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 funkcjonującego w naszej firmie od 2004r. Zespół auditorów potwierdził, że INTESTER Sp. z o.o.: utrzymuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami Dowiedz się więcej…

Klippon

Weidmuller Polska Sp. z o.o. z wizytą w firmie INTESTER

W dniu 05 maja 2021r. przedstawiciele firmy Weidmuller Polska Sp. z o.o.: Witold Bereszczyński – Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Weidmϋller, Paweł Ziętek – Menedżer Rynku Energetyki oraz Tomasz Pawłowski – Menadżer Rynku Automatyki Procesowej przekazali Zarządowi Spółki INTESTER Sp. z o.o. certyfikat potwierdzający włączenie naszej firmy do globalnej sieci Partnerów Dowiedz się więcej…

Certyfikat Weidmüller

Partner WEIDMUELLER Klippon Engineering ds. rozwiązań do stref zagrożonych wybuchem HASP

NTESTER Sp. z o.o. w 2019 r. rozpoczął współpracę z Weidmüller Interface Gmbh&Co.KG  w celu poszerzenia  swoich usług o montaż skrzynek przyłączeniowych Weidmüller przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.  W m-cu kwietniu 2021r. w INTESTER Sp. z o.o. w Dobrowie został przeprowadzony audit przez DEKRA i Weidmüller Interface GmbH Dowiedz się więcej…

Skrzynki Ex

Współpraca z Weidmüller Interface Gmbh&Co.KG

INTESTER Sp. z o.o. w 2019 r. rozpoczął współpracę z Weidmüller Interface Gmbh&Co.KG w celu poszerzenia  swoich usług o montaż skrzynek przyłączeniowych Weidmüller przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. W dniu 8 stycznia 2021r. została podpisana w tym zakresie Umowa. Celem spełnienia wymagań zawartych w Instrukcjach Montażu i Projektowania Weidmüller i norm: Dowiedz się więcej…

Ecovadis-CSR-Silver-medal

Srebrny medal EcoVadis dla firmy INTESTER!

INTESTER Sp. z o.o. otrzymała Srebrny Medal EcoVadis 2021 za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Spółka po raz drugi wzięła udział w badaniu przeprowadzanym przez międzynarodową agencję, która zajmuje się ratingiem organizacji na całym świecie pod kątem odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju i przejrzystości łańcucha dostaw. Badanie zrównoważonego rozwoju przeprowadzone w Dowiedz się więcej…