Ecovadis-CSR-Silver-medal
📌 INTESTER Sp. z o.o. otrzymała Srebrny Medal EcoVadis 2021 za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Spółka po raz drugi wzięła udział w badaniu przeprowadzanym przez międzynarodową agencję, która zajmuje się ratingiem organizacji na całym świecie pod kątem odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju i przejrzystości łańcucha dostaw.✅ Badanie zrównoważonego rozwoju przeprowadzone w INTESTER Sp. z o.o. uplasowało spółkę w 89 percentylu. Oznacza to, że działania firmy zostały ocenione lepiej niż 89% podmiotów na całym świecie, które również badane są przez EcoVadis. INTESTER Sp. z o.o. uzyskał wynik 63/100 i za to osiągnięcie został nagrodzony Srebrnym Medalem EcoVadis 2021. Ten wynik plasuje Naszą firmę wśród 25 procent najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis. Spółka otrzymała gratulacje od EcoVadis i klienta Pilkington Automotive Poland sp. z o.o. w Sandomierzu‼✅ Jako zdobywca brązowego medalu 2020 INTESTER Sp. z o.o. otrzymał 48 punktów. By otrzymać srebrny medal, musieliśmy sprostać wysokim wymaganiom i znacznie podnieść nasze standardy. W efekcie oceny uzyskaliśmy aż 63 punkty‼✅ Największego progresu dokonaliśmy w kategorii prawa człowieka i prawa pracy oraz etyka, poprawiliśmy również swoje noty w dziedzinie ochrony środowiska a ocenę w zakresie zrównoważonych zakupów utrzymaliśmy na dotychczasowym poziomie.✅ W procesie certyfikacji, każda firma oceniana jest na skali od 0 do 100 punktów przyznawanych w ramach czterech obszarów: środowisko (m.in. zużycie wody i energii, produkcja zanieczyszczeń, bioróżnorodność), działania społeczne (szkolenia pracowników, bezpieczeństwo i higiena pracy, dialog, dbałość o różnorodność), etyka (praktyki antykorupcyjne, odpowiedzialne zarządzanie informacjami, cyberbezpieczeństwo) oraz łańcuch dostaw (nadzór nad kwestiami społecznymi i środowiskowymi dostawców).Wiele firm deklaruje działania z obszaru CSR, ale tylko nieliczne mogą pochwalić się medalem EcoVadis, który jest przyznawany przez obiektywne gremium ekspertów. ✅ Srebrny Medal EcoVadis 2021 jest dla nas wyróżnieniem, które potwierdza zgodność INTESTER Sp. z o.o. z odpowiedzialnością społeczną i zrównoważonym rozwojem.✅ Za rok 2020 otrzymaliśmy od EcoVadis brązowy medal. Ponieważ było to nasze pierwsze podejście i dopiero badaliśmy wymogi organizatora, taki wynik uznaliśmy za spory sukces. W tym roku EcoVadis przyznał nam już srebrny medal. Co będzie za rok? Nie chcemy zapeszać…

Kategorie: Wiadomości

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *