Skrzynki Ex

Współpraca z Weidmüller Interface Gmbh&Co.KG

INTESTER Sp. z o.o. w 2019 r. rozpoczął współpracę z Weidmüller Interface Gmbh&Co.KG w celu poszerzenia  swoich usług o montaż skrzynek przyłączeniowych Weidmüller przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. W dniu 8 stycznia 2021r. została podpisana w tym zakresie Umowa. Celem spełnienia wymagań zawartych w Instrukcjach Montażu i Projektowania Weidmüller i norm: Więcej…

Ecovadis-CSR-Silver-medal

Srebrny medal EcoVadis dla firmy INTESTER!

INTESTER Sp. z o.o. otrzymała Srebrny Medal EcoVadis 2021 za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Spółka po raz drugi wzięła udział w badaniu przeprowadzanym przez międzynarodową agencję, która zajmuje się ratingiem organizacji na całym świecie pod kątem odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju i przejrzystości łańcucha dostaw. Badanie zrównoważonego rozwoju przeprowadzone w Więcej…

Brązowy medal EcoVadis dla firmy INTESTER

Brązowy medal EcoVadis dla naszej firmy INTESTER EcoVadis jest agencją/firmą ratingową oceniającą działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu. Klienci są oceniani od 0 do 100 punktów przyznawanych w ramach czterech zagadnień: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw. Ocena ta powstaje z wykorzystywaniem kompleksowej metodologii, Więcej…

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w m-cu marcu b.r., w INTESTER Sp. z o.o., został przeprowadzony, przez jednostkę certyfikującą BIURO VERITAS POLSKA Sp. z o.o., audyt ponownej certyfikacji na zgodność obecnego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami nowego wydania normy ISO 9001:2015. Wynik audytu był pozytywny i tym samym udzielona została rekomendacja Więcej…

Świętokrzyska Nagroda Jakości

“Świętokrzyskie Nagrody Jakości” w Echu Dnia

19 grudnia 2018 roku w Wojewódzkim Domu Kultury odbyła się Gala wręczenia Świętokrzyskiej Nagrody Jakości. Organizatorem Konkursu jest Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działające w ramach Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Świętokrzyska Nagroda Jakości została ustanowiona Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 maja 1999 roku. Stanowi ona Więcej…