GAZ System

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja rozdzielni – Tłocznia Gazu Mirocin

Zakres projektu obejmował modernizację istniejącej rozdzielnicy NGWR 0,4kV niskiego napięcia w zakresie: Doposażenie poszczególnych pól odpływowych (nr 3,4,5 i 6) w rozłącznik izolacyjny o prądzie znamionowym 160A celem odłączenia poszczególnych pól odpływowych oraz montaż dodatkowych mostów szynowych w przedziałach szynowych nr 3, 4, 5, 6. Wymianę gniazd i wtyków zasilania Więcej…

tartak-olczyk

Tartak Olczyk – Krasocin – Wykonanie prac w branży elektrycznej

Zakres: wykonanie instalacji zasilającej i sterowniczej linii produkującej pelet, montaż oświetlenia estakad, wykonanie tras kablowych, wykonanie i dostawa rozdzielni elektrycznych Wartość prac: ok. 2,1 mln zł Czas realizacji: 2019-2021

logo-Pilkington

Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o. – Utrzymanie ruchu zakładu

Zakres: wykonywania prac związanych z usuwaniem bieżących usterek, prac zleconych w branży elektrycznej, mechanicznej, prace związane z bieżącym utrzymaniem ruchu pracujących instalacji (produkcja szyb samochodowych, produkcja siarki granulowanej). Czas realizacji: od kilkunastu lat (corocznie)

Starachowice

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Modernizacja części osadowo – biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach

Zakres: prace w branży budowlanej, instalacyjnej, elektrycznie i AKPiA wykonanie i montaż rozdzielni elektrycznych Starachowice Starachowice Starachowice Starachowice Wartość prac: ok. 9 mln zł Czas realizacji: 2018-2021

Oczyszczalnia ścieków

Gmina Baranów Sandomierski – Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim

Zakres: •prace w branży elektrycznej i AKPiA•wykonanie i montaż rozdzielni elektrycznych Oczyszczalnia ścieków Oczyszczalnia ścieków Baranów Sandomierski Baranów Sandomierski Baranów Sandomierski Baranów Sandomierski Wartość prac: ok. 1,8 mln zł Czas realizacji: 2019-2020

Podpisanie umowy

Dnia 29.05.2017r. podpisaliśmy umowę z ZAKŁADY CHEMICZNE “Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. na realizację zadania wielobranżowego pn. „Wykonanie instalacji demonstracyjnej na Wydziale Granulacji i Mielenia siarki w Zakładach Chemicznych „Siarkopol” Tarnobrzeg sp. z o.o.” http://www.zchsiarkopol.pl/pl/

Zakończenie budowy Nowej Instalacji Siarki Nierozpuszczalnej w CS2

Po dwóch latach od rozpoczęcia budowy na terenie Zakładów Chemicznych należących do Siarkopolu Grzybów otwarto nowoczesny i innowacyjny zakład, który będzie produkował siarkę nierozpuszczalną. Nasza firma realizowała dla zadania “Nowej Siarki Nierozpuszczalnej w Dwusiarczku Węgla” następujące prace. 1. Prace elektryczne: • Dostawa i montaż dwóch transformatorów 6/0,4kV, • Dostawa i Więcej…